Kiitokset seudun strategisen yleiskaavan luonnosta koskeneesta palautteesta!

Kiitokset palautteesta koskien Kotkan-Haminan seudun strategista yleiskaavan luonnosta, jonka virallinen nähtävilläoloaika oli 8.5.2017 asti.

Lausunnot ja mielipiteet huomioidaan yleiskaavan jatkovalmistelussa, ja kaava etenee kohden seuraava vaihetta (ks. ehdotusvaihe). Luonnoksen aineisto löytyy edelleen tästä kohdasta.

Seuraavan vaiheen lopputuloksena on ehdotus seudullisesta yleiskaavasta. Poliittisen päätöksenteon jälkeen ehdotus asetetaan julkisesti nähtäville. Tämän toisen nähtävilläolon aikana kaavasta pyydetään uudestaan lausuntoja ja lisäksi kaikilla osallisilla on mahdollisuus muistutuksen jättämiseen.

Suunnittelutyöstä voi olla koko valmisteluajan edelleen yhteydessä kaavan valmistelun yhteyshenkilöihin kussakin kunnassa, ks. yhteystiedot

 

 

We are on the edge of change. Living on a frontier we are modern pioneers. Driven forward by the fresh sea wind. Proud of our strong heritage. Ready to work hard for better times. Restless like jazz we won't stay put and never will. We are a community rooted in centuries of tradition. We owe it to the sailors, dockworkers, moonshiners, fortress builders and working-class heroes that forged the original spirit of the region and its inhabitants. True to our nature we are constantly evolving. Because we are raw by nature! 

/CONTACT US
/SUBSCRIBE (in finnish)