Maine kasvaa rohkealla viestintään osallistumisella

Kotkan-Haminan seutu kehittää vetovoimaansa, uudistuu ja rakentaa elinvoimaista kuntayhteistyötä. Tästä syystä Vellamossa järjestetty syksyn 2016 Seutufoorumi oli saanut teemakseen ”Maine syntyy teoista – niistä joita teemme yhdessä”. ”Seudun äänen on kuultava selkeänä ja yhtenäisenä niissä foorumeissa, joihin otamme osaa”, totesi foorumin 3. marraskuuta avannut seutuvaltuuston puheenjohtaja Markku Saastamoinen. 

Jatkona tälle, Cursor Oy:n palvelujohtaja Jouni Eho johdatti kuulijoita, yrittäjiä ja julkisen sektorin toimijoita, professori Sixten Korkmanin ajatuksiin menestyksen tekijöistä. Luova toiminta, sivistys, asennekulttuurin muutos, avoimuus, rohkeus ja jopa leikkimielisyys ovat avaimia uudistumiseen. ”Kaikilla teilläkin on mahdollisuus toimia yrittäjämäisesti, leikkimielisesti ja luovasti. Tämä on sallittua!”, rohkaisi Eho. ”Erinomainen sijaintimme pääkaupunkiseudun välittömässä vaikutuspiirissä, osaamisemme, seudun elämykset ja ympäristö vetävät puoleensa uudistumisen edelläkävijöitä – kansainvälisiä nuoria yrittäjiä ja teknologiainnovaatioita”, todisti Eho. 

Altistu keskustelulle ja ole olemassa

Mikkelin kaupunginjohtaja tohtori Timo Halonen kertoi omassa puheenvuorossaan, miten maineen rakentaminen ja vetovoima ovat yhteydessä toisiinsa. ”Mielikuvat ohjaavat valintoja, eivät tosiasiat. Ja mielikuvat ovat aina totta, koska ne ovat henkilökohtaisia käsityksiä asiasta. Mielikuvat ovat myös dramaattisia. Ne ratkaisevat päätöksiä asioista, joita emme lainkaan tunne – mielikuvitus voittaa rationaalisen tahdon”. Tältä pohjalta vetovoimaisimpien tarinoiden kertojat tulevat menestymään markkinoinnissa. ”Kunta, joka ei synnytä mielikuvia, ei ole olemassakaan”, vakuutti Halonen.

Entä miten vaikuttavaa viestintää tehdään? ”Viestintä on demokratisoitunut. Uusien viestintäkanavien vuoksi meillä kaikilla on nykyään ääni, emmekä arastele käyttää sitä. Joka minuutti maailmassa lähetetään 200 miljoonaa sähköpostia”, muistutti Ellen Kanat Oy:n toimitusjohtaja Taru Tujunen. ”Ymmärrän hyvin, että joissakin organisaatioissa pelätään virheiden tekemistä, ja siksi ollaan tekemättä mitään. Se kuitenkin johtaa siihen, ettei organisaatio ole enää olemassa”, vahvisti Tujunen edellisen puhujan sanoman. ”Viestintää ei pidä liikaa varjella, eikä mainetta pysty hallitsemaan. Organisaatioiden on rohkeasti altistuttava viestintäkanaville ja keskusteltava avoimesti omassa toimintaympäristössä”.

Miten vastaamme tuleviin haasteisiin?

Suomi on jäämässä talouskehityksessä jälkeen. Globaalit muutosvoimat on Aalto-yliopiston professorin Matti Pohjolan mielestä jälleen kerran osattava hyödyntää – kuten aiemmin kansallisvaltion rakentamisessa, teollisen tuotannon murroksessa ja sittemmin hyvinvointiyhteiskunnan rakentamisessa. ”Nyt digitaaliset tuotteet ja palvelut saadaan ladattavaksi globaalisti. Korkean teknologian palvelutuotannossa emme ole yhtä pitkällä kuin Ruotsissa ja Yhdysvalloissa. Siksi olemme jäämässä jälkeen”, totesi Pohjola.

Sote- ja maakuntauudistus tulevat vaikuttamaan seutuun, ja MDI Public Oy:n Janne Antikaisen mukaan tulevaisuuden kunnan tärkeimmät tehtävät kiteytyvät kolmeen k-kirjaimeen: kehittämiseen, koulutukseen ja kaavoitukseen. ”Työn ja talouden kehittämisessä tullaan näkemään vyöhykkeitä. Kotkan-Haminan seutu on kahden metropolialueen välissä. Täällä on pohdittava, millaisella seudullisella rakenteella haasteisiin on parasta vastata”, kertoi Antikainen. ”Neljäs sektori, aktiiviset asukkaat, tulevat olemaan kriittisen tärkeä ryhmä tulevassa kehityksessä”.

Strateginen yleiskaava luo kokonaiskuvan tulevaisuudesta

Cursor Oy:n hallinnoima SELL-hanke osallistuu muutosvoiman hakuun seudun rakennemuutoksessa. Sen uusi näkökulma liittyy elinvoiman kasvuun. ”Maankäytön suunnittelijat ovat kasvattaneet yhteistä ymmärrystä tiiviissä yhteistyössä seudun kehittämis- ja markkinointiasiantuntijoiden kanssa – myös yritykset ja asukkaat, esimerkiksi nuoret osaajat, ovat osallistuneet vuorovaikutukseen”, valotti Kotkan kaupunkisuunnittelujohtaja Markku Hannonen.

”Strateginen yleiskaava on työkalu pitkän aikavälin kokonaiskuvan luomiseen. Sen turvin voi suunnitella elämisen infrastruktuuria ja tuen esimerkiksi investointityölle. Yritykset ovat tarvinneet sijoittuakseen mm. oikeanlaisen tahtotilan, tontin, osaamisen ja yhteistyökumppanit”, lisäsi Hannonen.

”Seutuvaltuusto hyväksyi linjaratkaisun kesäkuussa 2016, ja yleiskaavan tarkennetuksi tavoitteiksi vahvistettiin asumisen ja palveluiden, elinkeinoelämän sekä alue- ja yhdyskuntarakenteen ja kestävän liikkumisen periaatteet” kertoi Ramboll Oy:n ryhmäpäällikkö Iris Broman. ”Strategisen yleiskaavan luonnos on menossa seuraavan seutuvaliokunnan käsittelyyn, ja sen jälkeen lopulta kuntiin nähtäville vuoden 2017 alussa. Suunnitelman tarkennuksen jälkeen strateginen yleiskaava valmistuu ensi vuoden lopussa”.

We are on the edge of change. Living on a frontier we are modern pioneers. Driven forward by the fresh sea wind. Proud of our strong heritage. Ready to work hard for better times. Restless like jazz we won't stay put and never will. We are a community rooted in centuries of tradition. We owe it to the sailors, dockworkers, moonshiners, fortress builders and working-class heroes that forged the original spirit of the region and its inhabitants. True to our nature we are constantly evolving. Because we are raw by nature! 

/CONTACT US
/SUBSCRIBE (in finnish)