Seutuvaltuusto hyväksyi Osallistumis- ja arviointisuunnitelman – lautakuntakäsittely alkaa

Kotkan-Haminan seudun Strategisen yleiskaavan valmisteluun liittyy niin kutsuttu Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS). OAS:n tarkoituksena on kertoa, miksi kaavaa laaditaan, miten suunnitteluprosessi etenee ja missä vaiheissa siihen on mahdollista osallistua. Nyt laadittavan Kotkan-Haminan seudun strategisen yleiskaavan osalta nämä asiat on avattu yksityiskohtaisesti.

Seutuvaltuusto hyväksyi Osallistumis- ja arviointisuunnitelman 15. joulukuuta 2015 pidetyssä kokouksessa. Seuraavaksi OAS siirtyy kuntien kaavoituksesta vastaavien lautakuntien käsittelyyn. Käsittelyt alkavat viikolla numero 3. Lautakuntakäsittelyjen jälkeen suunnitelma julkistetaan seudun asukkaille. 

We are on the edge of change. Living on a frontier we are modern pioneers. Driven forward by the fresh sea wind. Proud of our strong heritage. Ready to work hard for better times. Restless like jazz we won't stay put and never will. We are a community rooted in centuries of tradition. We owe it to the sailors, dockworkers, moonshiners, fortress builders and working-class heroes that forged the original spirit of the region and its inhabitants. True to our nature we are constantly evolving. Because we are raw by nature! 

/CONTACT US
/SUBSCRIBE (in finnish)