Kotkan-Haminan seudun strateginen yleiskaava käsitelty kunnissa

23.11.2018

Kotkan-Haminan seudun strateginen yleiskaava oli kunnissa käsittelyssä kevään ja syksyn 2018 aikana. Kaava hyväksyttiin kunnan-/kaupunginvaltuustoissa yksimielisesti. Pyhtään osalta yleiskaava hyväksyttiin strategisena maankäytön suunnitelmana, muiden kuntien osalta oikeusvaikutteisena yleiskaavana.

Kotkan, Haminan ja Virolahden osalta valituksia kaavasta ei tullut, mutta Kaakkois-Suomen ELY-keskukselta tuli oikaisukehotus Kotkan ja Haminan kaupungille. Oikaisukehotuksessa Kaakkois-Suomen ELY-keskus kehottaa korjaamaan ja yhtenäistämään kaavakartat eteläisen raideliikenteen yhteystarvemerkinnän osalta välillä Kotka – Hamina kaavassa olleesta kirjoitusvirheestä.

Virheen korjaus edellyttää uutta hyväksymiskäsittelyä, joka tehdään Kotkassa ja Haminassa loppuvuoden 2018 aikana. Kyseessä on ns. piirtoteknisen eli hallintolain 49 g § ja 51 § tarkoittaman kirjoitusvirheen korjaaminen, mikä ei edellytä kaavan asettamista uudelleen nähtäville.

 

Miehikkälän osalta tuli yksi valitus kaavasta.

We are on the edge of change. Living on a frontier we are modern pioneers. Driven forward by the fresh sea wind. Proud of our strong heritage. Ready to work hard for better times. Restless like jazz we won't stay put and never will. We are a community rooted in centuries of tradition. We owe it to the sailors, dockworkers, moonshiners, fortress builders and working-class heroes that forged the original spirit of the region and its inhabitants. True to our nature we are constantly evolving. Because we are raw by nature! 

/CONTACT US
/SUBSCRIBE (in finnish)