Kotkan-Haminan seudun strateginen yleiskaavoitus on hyvässä vauhdissa

4.2.2016

Ensimmäinen ”virallinen” dokumentti on julkaistu, nimittäin hankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS). Kyseessä on asiakirja, jossa on lyhyesti selostettu mistä yleiskaavatyössä oikein on kyse, miten sitä laaditaan, millaisia vaiheita yleiskaavoitukseen kuuluu sekä miten laatimiseen voi osallistua.

OAS on siis eräänlainen yleiskaavoituksen työohjelma, jota on tarkoitus päivittää ja pitää ajan tasalla lähes työn loppuun saakka. Siitä voi aina tarkistaa, missä vaiheessa milloinkin mennään ja mitä seuraavaksi tulee tapahtumaan. Yleiskaavan laatiminen kestää lähes kolme vuotta. Työn pitkä kesto edellyttää sitä, että eteneminen on ohjelmoitu huolellisesti ja tietoa laatimisen vaiheista on saatavilla koko ajan.

Yleiskaavan laatimisessa on aloitusvaiheen jälkeen siirrytty erilaisten kehittämismallien laatimiseen. Kehittämismallien sisällöstä kerrotaan seuraavassa blogissa tarkemmin.

 

Pasi Rajala ja Iris Broman

Ramboll Finland Oy / Suunnitelmaa laativa konsultti

We are on the edge of change. Living on a frontier we are modern pioneers. Driven forward by the fresh sea wind. Proud of our strong heritage. Ready to work hard for better times. Restless like jazz we won't stay put and never will. We are a community rooted in centuries of tradition. We owe it to the sailors, dockworkers, moonshiners, fortress builders and working-class heroes that forged the original spirit of the region and its inhabitants. True to our nature we are constantly evolving. Because we are raw by nature! 

/CONTACT US
/SUBSCRIBE (in finnish)