”Livable and lovable” – kaupunki ei ole vain paikka asua

Kaupunkien on pystyttävä tarjoamaan merkityksiä ihmisten elämälle. Ei riitä, että he ovat pelkkiä kaupungin asukkaita. Vain selkeät merkitykset tekevät kaupungeista ja seuduista elinvoimaisia. Ainoastaan merkityksellinen elämän sisältö voi estää ihmisiä muuttamasta toisiin kaupunkeihin uusien mahdollisuuksien perässä. Kanadassa toimivan Queens´s University –yliopiston tutkimusten perusteella elinvoima muodostuu mm. ”yhteiskunnallisesta tilasta”, osaajista ja taloudellisesta dynaamisuudesta sekä paikallisten päätöstentekijöiden sitoutumisesta kehitykseen.

”Yhteiskunnallinen tila” mahdollistaa sellaisten verkostojen toiminnan, jotka tuottavat innovaatioita taloudellisen ja kulttuurisen kehityksen tueksi. Dynaaminen talous puolestaan ammentaa voimaa kaupungeista löytyvien yrittäjien kriittisestä massasta, ihmisten luovuudesta ja liiketoiminnan monipuolisuudesta. Päätöstentekijöiltä vaaditaan kokonaisnäkemystä kehityksen vaatimuksista ja halua tukea innovaatioita niin talouden kuin kulttuurin saroilla.

Jotta edellä mainitut elinvoiman vaatimukset voivat täyttyvä, kaupunkien ja seutujen on oltava myös inspiroivia. Niiden on pystyttävä välittämään ulkomaailmalle selkeä ja todenmukainen viesti rikkaasta identiteetistä sekä historiasta. Lisäksi kaupunkien on pystyttävä hyödyntämään oma maantieteellinen sijaintinsa yhteisöllisyyden voimavarana. Elinvoimaa ei voi rakentaa pelkillä poliittisesti motivoiduilla lyhyiden aikavälien päätöksillä, vaan elinvoima syntyy pitkäaikaisesta toimintakulttuurista ja kaupunkien sekä seutujen yleisestä ilmapiiristä.

Jos elinvoima näyttäytyy vaikeasti saavutettavalta ja monimutkaiselta tavoitteelta niin rakastettavuus saattaa sen sijaan syntyä jostakin hyvin yksinkertaisesta. For the Love of Cities –kirjan kirjoittaja Peter Kageyama uskoo, että ihmiset haluavat kaupungeilta jotakin muuta kuin parkkipaikkoja ja paikattuja asfalttiteitä.

”Joskus tarvitaan henkilö, joka on valmis irrottautumaan järjestelmän kahleista ja tekemään jotakin, jota kaikkien tiedetään haluavan”, kertoo Kageyama. Se ”jokin” saattaa olla koirapuisto, uusia istutuksia sopivassa paikassa, seinämaalaus tai vaikka asukasyhteisön siivoustalkoot, joista on tehty hauska yleisötapahtuma jollakin vetävällä teemalla.

Kirjassaan Kageyama todistaa vakuuttavasti, että ilman tunteisiin vetoavia positiivisia merkityksiä kaupungit eivät pysty kasvattamaan vetovoimaansa.

 

Toomas Lybeck

Kirjoittaja on Cursor Oy:n yhteyspäällikkö

Add new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
7 + 10 =

We are on the edge of change. Living on a frontier we are modern pioneers. Driven forward by the fresh sea wind. Proud of our strong heritage. Ready to work hard for better times. Restless like jazz we won't stay put and never will. We are a community rooted in centuries of tradition. We owe it to the sailors, dockworkers, moonshiners, fortress builders and working-class heroes that forged the original spirit of the region and its inhabitants. True to our nature we are constantly evolving. Because we are raw by nature! 

/CONTACT US
/SUBSCRIBE (in finnish)