Strategisen yleiskaavan luonnos nähtävillä huhtikuussa

Kotkan-Haminan seudun seutuvaltuusto käsitteli seudun strategisen yleiskaavan luonnosta kokouksessaan 7.3.2017 ja hyväksyi sen siirrettäväksi kuntien käsittelyyn. Luonnos asetetaan nähtäville huhtikuun alussa, jolloin alueen toimijoilla – asukkailla, yrityksillä, yhdistyksillä jne. - on mahdollisuus ottaa siihen kantaa. Ilmoitus nähtäville asettamisesta ja yleisötilaisuuksista julkaistaan seudun kunnissa ilmestyvissä sanomalehdissä.

We are on the edge of change. Living on a frontier we are modern pioneers. Driven forward by the fresh sea wind. Proud of our strong heritage. Ready to work hard for better times. Restless like jazz we won't stay put and never will. We are a community rooted in centuries of tradition. We owe it to the sailors, dockworkers, moonshiners, fortress builders and working-class heroes that forged the original spirit of the region and its inhabitants. True to our nature we are constantly evolving. Because we are raw by nature! 

/CONTACT US
/SUBSCRIBE (in finnish)