Seutufoorumi: ”Kehittämisen timantti löytyy kyvyistä tehdä valintoja ja innostaa ihmisiä”

Kevään 2016 Seutufoorumi houkutteli 4. toukokuuta Merikeskus Vellamoon hyvän joukon Kotkan-Haminan seudun poliittisia päättäjiä, yrityksiä, kehittämistyön asiantuntijoita ja paikallisia nuoria. Tilaisuudessa kerrottiin, miten seudun elinkeinostrategia ja strateginen yleiskaavatyö tulevat ohjaamaan seutuamme kohti kasvavaa elinvoimaa ja kilpailukykyä.

”Mukavat kaupungit menestyvät”, totesi Seutufoorumin osallistujia sparrannut Janne Antikainen MDI-yrityksestä. ”Kehittämisen timantti liittyy siihen, että osataan tehdä valintoja ja innostaa ihmisiä mukaan toimintaan”. Antikaisen mukaan säännönmukaisesti järjestettävä Seutufoorumi on jo yksi osoitus työn oikeasta suunnasta, koska ”kokoontuminen säännöllisiin foorumeihin on osoitus luottamuksesta”.

Uudistuva elinkeinostrategia

”Menestynyt seutu tarvitsee hyvän strategian, tilaa luovuudelle ja selkeästi valitun suunnan”, kertoi Cursor Oy:n palvelujohtaja Jouni Eho foorumin kuulijoille. Seudun elinkeinostrategian päivityksellä halutaan luoda työpaikkoja ja kasvua. Työssä otetaan entistä vahvemmin huomioon ajatus siitä, että ”hyvä olo vetää puoleensa”.

”Meidän on annettava tilaa yrityksille ja ihmisille räätälöidä parempaa tulevaisuutta. Yhteisö ja yhteisöllisyys ovat tärkeitä elementtejä. Ihmiset haluavat olla mukana toiminnassa”, uskoo Jouni Eho. ”Olemme pakotettuja uudistumaan. Luodaan positiivisella, kannustavalla ilmapiirillä, edellytykset uudistumiselle”, lisää Eho.

Uudistumisajatus oli tärkeä myös Kreab Oy:stä saapuneelle puhujavieraalle Mikael Jungnerille. Hänen mielestään Kotkan-Haminan seutu on jo ehtinyt kunnostautua viemällä eteenpäin ”sopivan pähkähulluja ideoita”: ”Kun numerot ovat tarpeeksi huonot, ei ole mitään menetettävää. Silloin voidaan toteuttaa kokeilevia ajatuksia. Epäonnistumisistakin voi oppia”, Jungner rohkaisi. 

Yleiskaavatyö ”noukkii rusinat pullasta”

Strategisessa yleiskaavatyössä suunnitellaan muun muassa seudun asumista ja liikennettä, mutta elinkeinostrategian tapaan elinvoiman sekä kilpailukyvyn edistäminen on noussut keskeiseksi tavoitteeksi. ”Olemme työstäneet kolme kehittämismallia, joihin on koottu tietoja seudun elinkeinoelämästä, asumisesta ja palveluista sekä liikenteestä. Näistä malleista ei valita yhtä, vaan niistä noukitaan rusinat pullasta. Näin syntyy seudullinen yleiskaavaluonnos”, kertoi Ramboll Oy:n Pasi Rajala. ”Suunnittelusta tulee tasapaksua, kun yritetään välttää virheitä. Varmistelemalla ei saada mitään aikaiseksi. Rohkeus tehdä päätöksiä on yksi menestystekijä”, vakuutti Rajala.

 

We are on the edge of change. Living on a frontier we are modern pioneers. Driven forward by the fresh sea wind. Proud of our strong heritage. Ready to work hard for better times. Restless like jazz we won't stay put and never will. We are a community rooted in centuries of tradition. We owe it to the sailors, dockworkers, moonshiners, fortress builders and working-class heroes that forged the original spirit of the region and its inhabitants. True to our nature we are constantly evolving. Because we are raw by nature! 

/CONTACT US
/SUBSCRIBE (in finnish)