Seudun strategisen yleiskaavan luonnos nähtävillä 4.4. – 8.5.2017

Kotkan Haminan seudun strateginen yleiskaava luonnos esimerkkiote

Kuva: ote Kotkan-Haminan seudun strategisen yleiskaavan luonnoksen kaavakartasta

Seutuvaltuusto hyväksyi seudun strategisen yleiskaavan luonnoksen kuntien käsiteltäväksi 7.3.2017, ja maaliskuun lopulla kuntien kaavoituksesta vastaavat lautakunnat/toimikunnat hyväksyivät luonnoksen julkistamisen palautetta varten.

Yleiskaavan tavoitteena on mahdollistaa ihmisläheisen, taloudellisesti kilpailukykyisen ja ilmastonmuutoksen huomioivan yhdyskuntarakenteen syntyminen. Elinkeinoelämän osalta lähtökohtina ovat olleet yleiskaavan joustavuus, nopea reagointi muutoksiin ja tulevaisuuden mahdollisuudet mm. digitaalisuuden hyödyntämisessä.

Yleiskaavaluonnos on nähtävänä 4.4. – 8.5.2017 MRL 62§ mukaisesti seudun kunnissa sekä tällä sivulla. Sivuston kohdasta Vaiheet voit katsoa kaavan etenemisprosessin.

Kuulutus nähtävilläolosta (pdf)

Tässä kalvosetissä on esitelty kaavaluonnoksen keskeiset teemat ja sisältö

 

OBS: Utkastet for den strategiska generalplanen för Kotka-Hamina regionen är till påseende under tiden 4.4. - 8.5.2017:

Kungörelser av påseende-perioden (tvåspråkig) (pdf)

 

Kaava-aineisto (pdf-tiedostoina):

huom: salli tarvittaessa uuden ikkunan avautuminen hiiren valikolla

Kaava-kartta sekä kaavamerkinnät ja -määräykset

Kaavaselostus

Kaavaselostuksen liite 1: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kaavaselostuksen liite 2: Rantarataselvitys

Kaavaselostuksen liite 3: Elinkeinoelämän näkökulma yleiskaavaluonnokseen

Kaavaselostuksen liite 4: Kotkan-Haminan seudun energiavahvuuksien ja -lähtökohtien huomiointi

Kaavaselostuksen liite 5: Toteuttamisohjelma

Kaavakartasta on lisäksi lukemisen helpottamiseksi epävirallinen osasuurennos keskeisen taajama-alueen osalta

Utkastet for den strategiska generalplanen för Kotka-Hamina regionen (pdf-filer, kan ses på den här webplatsen 4.4.2017-)

Plankarta, planteckninarna och bestämmelser

Beskrivning

Bilaga 1 av beskrivning:Program för deltagande och bedömning (PDB)

Bilaga 2 av beskrivning: Kustbaneutredning

Bilaga 3 av beskrivning: Näringslivets synvinkel

Bilaga 4 av beskrivning: Beaktande Kotka-Fredriskhamnregionens styrkor och utgangspunker inom energi i regionens strategisk generalplan

Bilaga 5 av beskrivning: Program för genomförande

Kommentointi

Luonnoksesta voivat antaa kommentteja kaikki asiasta kiinnostuneet:

  • sähköisellä palautelomakkeella 4.4. - 8.5.2017 täältä tai
  • kirjallisena kunnan kirjaamoon (yhteystiedot alla) viimeistään 8.5.2017, otsikoituna ”Seudun yleiskaavaluonnos”

Kirjaamoiden yhteystiedot:

Kotkan kaupunki: PL 205, 48101 KOTKA, kirjaamo@kotka.fi                         

Haminan kaupunki: PL 70, 49401 HAMINA, kirjaamo@hamina.fi                 

Pyhtään kunta: Siltakyläntie 175, 49220 SILTAKYLÄ, kirjaamo@pyhtaa.fi  

Virolahden ja Miehikkälän kunnat: PL 14, 49900, VIROLAHTI, kirjaamo@virolahti.fi

 

Åsikter och anmärkningar :

Åsikter och anmärkningar om generalplanen kan skickas t.o.m. den 8. maj 2017 till en av kommunernas registreringenheter eller via den här länken*

Anmärkningar, som inlämnas via registreringsenheterna, skall ha som rubrik "Regionala generalplanen".

Pyttis kommunsbyrå tekniska avdelning: Brobyvägen 175, 49220 BROBY, e-post: kirjaamo@pyhtaa.fi 

*Svara åtminstonde de här: nimi eller organisaatio (=namn eller organisation), sähköpostiosoite = e-postaddress och Palaute.. = åsikter.

 

 

 

We are on the edge of change. Living on a frontier we are modern pioneers. Driven forward by the fresh sea wind. Proud of our strong heritage. Ready to work hard for better times. Restless like jazz we won't stay put and never will. We are a community rooted in centuries of tradition. We owe it to the sailors, dockworkers, moonshiners, fortress builders and working-class heroes that forged the original spirit of the region and its inhabitants. True to our nature we are constantly evolving. Because we are raw by nature! 

/CONTACT US
/SUBSCRIBE (in finnish)