Seutuvaltuusto hyväksyi ehdotuksen Strategisen yleiskaavan linjaratkaisusta

Tiistaina 7. kesäkuuta 2016 Kotkan-Haminan seudun Seutuvaltuusto hyväksyi Strategisen yleiskaavan linjaratkaisuehdotuksen. Linjaratkaisussa määritellään ne periaatteet, joiden pohjalta seudun strategisen yleiskaavan luonnos tehdään syksyllä 2016. Periaatteet ja linjaukset on tehty kohden seudun vetovoiman ja kilpailukyvyn kasvattamista.

Linjaratkaisuehdotus koostuu asumisen ja palvelujen kokonaisuudesta, joka pääsääntöisesti vahvistaa seudun vetovoimaa ja elinkeinoelämän kokonaisuudesta, joka edistää kilpailukykyä. Lisäksi ehdotus huomioi yhdyskuntarakenteen sekä liikkumisen kokonaisuuden, joka pitää sisällään muun muassa energiatehokkuuden, globaalit muutostrendit ja väestönkasvuun varautumisen.

Seudun tuore elinkeinostrategian päivitys ja Strategisen yleiskaavan linjaratkaisu katsovat seudun tulevaisuutta yhtenevästi. Molemmissa tähdennetään, että rohkeat kokeilut, seudun profiilin nostaminen ja uudistuminen ovat menestyksen avaimia. Siksi meidän on haastettava nykyiset ajattelu- ja toimintamallit.

Itse strategisen yleiskaavan linjaratkaisu löytyy materiaalit-sivustolta sekä suoraan tästä.

We are on the edge of change. Living on a frontier we are modern pioneers. Driven forward by the fresh sea wind. Proud of our strong heritage. Ready to work hard for better times. Restless like jazz we won't stay put and never will. We are a community rooted in centuries of tradition. We owe it to the sailors, dockworkers, moonshiners, fortress builders and working-class heroes that forged the original spirit of the region and its inhabitants. True to our nature we are constantly evolving. Because we are raw by nature! 

/CONTACT US
/SUBSCRIBE (in finnish)