Ajankohtaista

14.09.2018

Kotkan-Haminan seudun strateginen yleiskaava oli esillä esimerkillisenä toimena Kuntaliiton ja FCGn Kuinka johtaa elinvoimaa? -selvityksessä, 

Lue lisää: https://www.kuntaliitto.fi/ajankohtaista/2018/kotka-haminan-seudun-strateginen-yleiskaava

Tässä suora linkki selvitykseen

 

28.03.2018

Seutuvaltuusto hyväksyi seudun strategisen yleiskaavan ehdotuksen kuntien käsiteltäväksi 8.12.2017, ja helmi-maaliskuussa 2018 kuntien kaavoitusta valmistelevat elimet hyväksyivät ehdotuksen julkistamisen palautetta varten.

13.12.2017

Kotkan-Haminan seudulla on tehty pitkään kuntien yhteistyötä seudullisessa kaavoituksessa. Yhteistyön yksi keskeinen työkalu, eli seudun tulevaisuuden maankäyttöä ja yhdyskuntarakennetta yhteisesti linjaava seudun strateginen yleiskaava, on ollut valmistelussa vuodesta 2015 lähtien.

22.05.2017

Kiitokset palautteesta koskien Kotkan-Haminan seudun strategista yleiskaavan luonnosta, jonka virallinen nähtävilläoloaika oli 8.5.2017 asti.

Lausunnot ja mielipiteet huomioidaan yleiskaavan jatkovalmistelussa, ja kaava etenee kohden seuraava vaihetta (ks. ehdotusvaihe). Luonnoksen aineisto löytyy edelleen tästä kohdasta.

31.03.2017

Kuva: ote Kotkan-Haminan seudun strategisen yleiskaavan luonnoksen kaavakartasta

Seutuvaltuusto hyväksyi seudun strategisen yleiskaavan luonnoksen kuntien käsiteltäväksi 7.3.2017, ja maaliskuun lopulla kuntien kaavoituksesta vastaavat lautakunnat/toimikunnat hyväksyivät luonnoksen julkistamisen palautetta varten.

22.03.2017

Kotkan-Haminan seudun seutuvaltuusto käsitteli seudun strategisen yleiskaavan luonnosta kokouksessaan 7.3.2017 ja hyväksyi sen siirrettäväksi kuntien käsittelyyn. Luonnos asetetaan nähtäville huhtikuun alussa, jolloin alueen toimijoilla – asukkailla, yrityksillä, yhdistyksillä jne. - on mahdollisuus ottaa siihen kantaa. Ilmoitus nähtäville asettamisesta ja yleisötilaisuuksista julkaistaan seudun kunnissa ilmestyvissä sanomalehdissä.

10.11.2016

Kotkan-Haminan seutu kehittää vetovoimaansa, uudistuu ja rakentaa elinvoimaista kuntayhteistyötä. Tästä syystä Vellamossa järjestetty syksyn 2016 Seutufoorumi oli saanut teemakseen ”Maine syntyy teoista – niistä joita teemme yhdessä”. ”Seudun äänen on kuultava selkeänä ja yhtenäisenä niissä foorumeissa, joihin otamme osaa”, totesi foorumin 3. marraskuuta avannut seutuvaltuuston puheenjohtaja Markku Saastamoinen. 

14.07.2016

Sanna Sinisalo ja Laura Lipponen varasivat ensimmäiset vapaat konttiajat Kotkan-Haminan seudun PopUp-torilta.  Heidän työrupeamansa alkaa PopUp-torin avajaispäivänä perjantaina 15. heinäkuuta. Heitä molempia yhdistää lapsuudesta saatu kipinä oman yrityksen perustamiseen: Sanna kertoo tehneensä ensimmäisen pullataikinan kaksivuotiaana äidin valvovien silmien alla, ja Lauraan on iskostunut yksityisyrittäjyys äidinmaidon mukana.

08.07.2016

”Tule mukaan yrittämään ja lähde Katariinantorilta monta kokemusta rikkaampana” on ajatus, jota tullaan toteuttamaan heinäkuusta lähtien Kotkan-Haminan seudulla. Seudun PopUp-konsepti auttaa uusia yrittäjiä - ja yrittäjiksi haluavia - kokeilemaan liiketoimintaideoita, kehittämään myyntitaitoja, markkinoimaan, verkottumaan ja saamaan hyviä fiiliksiä.

08.06.2016

Tiistaina 7. kesäkuuta 2016 Kotkan-Haminan seudun Seutuvaltuusto hyväksyi Strategisen yleiskaavan linjaratkaisuehdotuksen. Linjaratkaisussa määritellään ne periaatteet, joiden pohjalta seudun strategisen yleiskaavan luonnos tehdään syksyllä 2016. Periaatteet ja linjaukset on tehty kohden seudun vetovoiman ja kilpailukyvyn kasvattamista.

30.05.2016

Pyöräily on kovassa nousussa Suomessa, ja se on keskeinen osa kestävää liikettä. Kestävän liikenteen - lähinnä juna- ja linja-autoliikenne, pyöräily sekä kävely - edistäminen maankäytön yleissuunnittelun keinoin on nyt käynnissä olevan seudun strategisen yleiskaavoituksen yksi tehtävä.

25.05.2016

Kevään 2016 Seutufoorumi houkutteli 4. toukokuuta Merikeskus Vellamoon hyvän joukon Kotkan-Haminan seudun poliittisia päättäjiä, yrityksiä, kehittämistyön asiantuntijoita ja paikallisia nuoria. Tilaisuudessa kerrottiin, miten seudun elinkeinostrategia ja strateginen yleiskaavatyö tulevat ohjaamaan seutuamme kohti kasvavaa elinvoimaa ja kilpailukykyä.

30.03.2016

Kaupunkien on pystyttävä tarjoamaan merkityksiä ihmisten elämälle. Ei riitä, että he ovat pelkkiä kaupungin asukkaita.

11.03.2016

Strategisen yleiskaavan Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) keräsi kommentteja saeudun asukkkailta 1.2.-11.3.2016 välisenä aikana. Kotkan-Haminan seudun kuntiin suunnatut viestit kootaan yhteen ja ne käsitellään kaupunkisuunnitteluryhmän toimesta.

Kiitokset kaikille osallistujille! 

04.02.2016

Ensimmäinen ”virallinen” dokumentti on nyt julkaistu, nimittäin hankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS).

01.02.2016

Kotkan-Haminan seudun strategisen yleiskaavan Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on nyt asetettu nähtäville. Kommenttisi ja ajatuksesi siihen liittyen voit antaa 11.3. mennessä tästä linkistä tai suoraan kuntien kirjaamoihin: 

29.01.2016

Kotkan-Haminan seudun strategisen yleiskaavan OAS on nyt hyväksytty kuntien kaavoituksesta vastaavissa lautakunnissa. OAS tulee nähtäville maanantaina 1.2. tälle sivustolle.

13.01.2016

Kotkan-Haminan seudun Strategisen yleiskaavan valmisteluun liittyy niin kutsuttu Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS). OAS:n tarkoituksena on kertoa, miksi kaavaa laaditaan, miten suunnitteluprosessi etenee ja missä vaiheissa siihen on mahdollista osallistua. Nyt laadittavan Kotkan-Haminan seudun strategisen yleiskaavan osalta nämä asiat on avattu yksityiskohtaisesti.

14.12.2015

Huomenna 15.12. Kotkan-Haminan seudun strategisen yleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa käsitellään Seutuvaltuustossa.

04.12.2015

Kotkan-Haminan seutu on kaunis ja sillä on rikas historia. Seudulla on siis hyvät puitteet lisätä vetovoimaansa, kansainvälistä kilpailukykyä ja yleistä hyvinvointia - jos uskallamme tehdä rohkeita päätöksiä ja ymmärrämme avoimen yhteistyön olevan avain menestykseen. Muun muassa tällaisia ajatuksia nousi esille Kotkan Höyrypanimolla järjestetyssä Kotkan-Haminan seudun Seutufoorumissa 4. marraskuuta.

24.11.2015

Yhdysvaltain entinen suurlähettiläs Bruce Oreck totesi 4. marraskuuta pidetyssä Seutufoorumissa, ettei kaupunkien kehittämisessä ole tapahtunut mitään uutta 50 vuoteen. ”Meillä on halu tehdä samoja asioita, joita olemme tottuneet aina tekemään”, Oreck kuittasi. Halu takertua perinteisiin ei koske vain suomalaisia, vaan puhumme maailman laajuisesta ilmiöstä.

Kotkan-Haminan seutu on logistiikan ykkönen ja metsäteollisuuden edelläkävijä Suomessa. Luonnostaan kansainvälinen kohtaamispaikka Venäjän rajalla. Suomen itärannikolla tuotetaan uusia elämyksiä ja palveluita matkailijoille, uusia tuotteita teollisuuteen ja pelialalle, uutta energiaa sekä lähiruokaa. Rajapintojen osaamisessa on voimaa, tervetuloa miljardien mahdollisuuksien äärelle. Meissä on särmää! 

/OTA YHTEYTTÄ

/TIETOSUOJA

/EVÄSTEET