Prosessi etenee – seudun strategisen yleiskaavan ehdotus kuntiin

13.12.2017

Kotkan-Haminan seudulla on tehty pitkään kuntien yhteistyötä seudullisessa kaavoituksessa. Yhteistyön yksi keskeinen työkalu, eli seudun tulevaisuuden maankäyttöä ja yhdyskuntarakennetta yhteisesti linjaava seudun strateginen yleiskaava, on ollut valmistelussa vuodesta 2015 lähtien.

 

Strategisen yleiskaavan ehdotus oli käsittelyssä seutuvaltuuston kokouksessa 8.12.2017, jossa se hyväksyttiin lähetettäväksi kuntien käsittelyyn ja edelleen laitettavaksi julkisesti nähtäville. Nyt valmistuneessa kaavaehdotuksessa kaavaluonnosta on tarkastettu keväällä 2017 kerätyn luonnosvaiheen palautteen perusteella. Kaavaehdotuksen on tarkoitus olla vuoden 2018 alkupuolella kunnittain julkisesti kommentoitavana. Seutuvaltuuston kokouksessa ollut materiaali löytyy ko. esityslistasta

 

Kaavan keskeisiä teemoja mm. nykyisen yhdyskuntarakenteen hyödyntäminen ja elinkeinoelämän huomiointi

 

Seudun strategisessa yleiskaavassa korostuu mm. kasvun mahdollistaminen ja uusien toimintojen sijoittaminen ensisijaisesti nykyistä yhdyskuntarakennetta tiivistämällä ja täydentämällä. Kaavassa on elinkeinoelämän huomiointi vahvana teemana, lähtökohtana yleiskaavan joustavuus ja positiivinen lähestymien elinkeinoelämän muutoksiin.

 

Elinkeinostrategian linjaamat ja yleiskaavan mahdollistamat huomattavat väestö- ja työpaikkakasvutavoitteet edellyttävät, että toteuttamisen vaiheistukseen kiinnitetään erityistä huomiota. Kaavan liitteenä on toteuttamisohjelma, jossa tuodaan esiin yleiskaavan keskeisimmät muutosalueet ja esitetään muutosta edistäviä toimenpiteitä sekä vaiheittain toteuttamisen periaatteet.

 

Seudun vahvuuksista ja tulevaisuuden kehityksestä uusi video

 

Seutuvaltuuston kokouksen yhteydessä 8.12. julkaistiin myös uusi seudun vahvuuksia sekä tulevaisuuden kehitystä kuvaava video: https://www.youtube.com/watch?v=zkYmNnUg_P8

Kotkan-Haminan seutu on logistiikan ykkönen ja metsäteollisuuden edelläkävijä Suomessa. Luonnostaan kansainvälinen kohtaamispaikka Venäjän rajalla. Suomen itärannikolla tuotetaan uusia elämyksiä ja palveluita matkailijoille, uusia tuotteita teollisuuteen ja pelialalle, uutta energiaa sekä lähiruokaa. Rajapintojen osaamisessa on voimaa, tervetuloa miljardien mahdollisuuksien äärelle. Meissä on särmää! 

/OTA YHTEYTTÄ

/TIETOSUOJA

/EVÄSTEET