Seutuvaltuusto hyväksyi ehdotuksen Strategisen yleiskaavan linjaratkaisusta

Tiistaina 7. kesäkuuta 2016 Kotkan-Haminan seudun Seutuvaltuusto hyväksyi Strategisen yleiskaavan linjaratkaisuehdotuksen. Linjaratkaisussa määritellään ne periaatteet, joiden pohjalta seudun strategisen yleiskaavan luonnos tehdään syksyllä 2016. Periaatteet ja linjaukset on tehty kohden seudun vetovoiman ja kilpailukyvyn kasvattamista.

Linjaratkaisuehdotus koostuu asumisen ja palvelujen kokonaisuudesta, joka pääsääntöisesti vahvistaa seudun vetovoimaa ja elinkeinoelämän kokonaisuudesta, joka edistää kilpailukykyä. Lisäksi ehdotus huomioi yhdyskuntarakenteen sekä liikkumisen kokonaisuuden, joka pitää sisällään muun muassa energiatehokkuuden, globaalit muutostrendit ja väestönkasvuun varautumisen.

Seudun tuore elinkeinostrategian päivitys ja Strategisen yleiskaavan linjaratkaisu katsovat seudun tulevaisuutta yhtenevästi. Molemmissa tähdennetään, että rohkeat kokeilut, seudun profiilin nostaminen ja uudistuminen ovat menestyksen avaimia. Siksi meidän on haastettava nykyiset ajattelu- ja toimintamallit.

Itse strategisen yleiskaavan linjaratkaisu löytyy materiaalit-sivustolta sekä suoraan tästä.

Kotkan-Haminan seutu on logistiikan ykkönen ja metsäteollisuuden edelläkävijä Suomessa. Luonnostaan kansainvälinen kohtaamispaikka Venäjän rajalla. Suomen itärannikolla tuotetaan uusia elämyksiä ja palveluita matkailijoille, uusia tuotteita teollisuuteen ja pelialalle, uutta energiaa sekä lähiruokaa. Rajapintojen osaamisessa on voimaa, tervetuloa miljardien mahdollisuuksien äärelle. Meissä on särmää! 

/OTA YHTEYTTÄ

/TIETOSUOJA

/EVÄSTEET