• Markku Hannonen

Kotkan-Haminan seudun strateginen yleiskaava

Kotkan-Haminan seudun strateginen yleiskaava laadittiin vuosina 2015–2019. Kaavan laativat Kotkan ja Haminan kaupungit sekä Pyhtään, Virolahden ja Miehikkälän kunnat.

Strategisen yleiskaavan tavoitteena on maankäyttöön, asumiseen ja liikenteeseen liittyvien seututason kysymysten ratkaisu ja tulevan kehityksen ohjaaminen. Kaava on tullut voimaan vaiheyleiskaavana Kotkan kaupungin (7.2.2019), Haminan kaupungin (30.1.2019), Virolahden kunnan (18.12.2018) sekä Miehikkälän kunnan (2.7.2020, valitusprosessin jälkeen) osalta. Pyhtään kunnan kaava hyväksyttiin strategisena maankäytön suunnitelmana (10.9.2018, ei oikeusvaikutteinen). 

 

Vahvistettu kaavakartta

Vahvistettu kaavaselostus

Vahvistetun kaavaselostuksen liitteet: (kaavaselostuksen liite 6 Kokonaissuunnitelma päivittyi marraskuussa 2018):

Kaavaselostuksen liite 1: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kaavaselostuksen liite 2: Rantarataselvitys

Kaavaselostuksen liite 3: Elinkeinoelämän näkökulma yleiskaavaluonnokseen

Kaavaselostuksen liite 4: Kotkan-Haminan seudun energiavahvuuksien ja -lähtökohtien huomiointi

Kaavaselostuksen liite 5: Natura-alueet

Kaavaselostuksen liite 6: Kotkan-Haminan seudun kokonaissuunnitelma 9.11.2018 

Kaavaselostuksen liite 7: Toteuttamisohjelma

Kaavaselostuksen liite 8: Viranomaisneuvottelut

Vaiheita

Kaavan käsittelyn tilanne marraskuun lopussa 2018

Tiedote 27.3.2018: Suomeen kaivataan lisää Kotkan-Haminan tyyppisiä edelläkävijöitä - Seudun kuntien strategisen yleiskaavan esitys valmistui

Kaavan ehdotuksen esittely kalvosettinä.

Kooste kaavan oikeusvaikutuksista

Kaavaehdotus hyväksyttiin seutuvaltuuston kokouksessa 8.12.2017, jonka jälkeen sitä käsiteltiin kunnissa.

Kaavan ehdotuksen pohjana ollut aiempi versio, eli kaavaluonnos valmistui keväällä 2017 ja siihen kerättiin palaute, joka on otettu huomioon kaavaehdotuksen valmistelussa.  Luonnosvaiheen kaava-aineistoon pääset tutustumaan täältä. Tässä myös kaavan luonnoksen esittely kalvosettinä.

Kotkan-Haminan seudun vahvuuksia sekä yleiskaavan mahdollistamaa tulevaisuutta kuvaavia videoita:

8.12.2017 julkaistu video Kotkan-Haminan seutu vuonna 2040 täällä:

4.5.2017 julkaistu video Näkymiä Kotkan-Haminan seudun tulevaisuuteen täällä (huom: lisää videon katselussa tekstitykset päälle).

 

Kotkan-Haminan seudun strateginen yleiskaava laaditaan vuosina 2015–2018

Kaavatyön tavoitteena oli laatia yleiskaava, joka yhdessä muun kehittämistoiminnan kanssa tuottaa uusia ideoita, kasvua ja työpaikkoja. Kaikkien yhteisenä päämääränä on elinvoimainen seutu. 

Työn taustana Kotkan-Haminan seudun kunnat ovat hyväksyneet seudun kehityskuvan vuonna 2012. Strategisella yleiskaavan konkretisoidaan, miten kehityskuvassa esitetyt periaatteet viedään käytännön toiminnan tasolle ja mitä maankäyttöön, asumiseen ja liikenteeseen liittyviä kysymyksiä seudun kuntien tulisi ratkaista.

 

Tämän sivuston osoite on www.khyleiskaava.fi (uudelleenohjaus aiemmasta osoitteesta www.kotkahamina.fi/vaikuta)

Sosiaalinen media - Twitter/ Instagram: #khyleiskaava

Luonnostaan vahva Kotkan-Haminan seutu: www.visitkotkahamina.fi


Kotkan-Haminan seutu on logistiikan ykkönen ja metsäteollisuuden edelläkävijä Suomessa. Luonnostaan kansainvälinen kohtaamispaikka Venäjän rajalla. Suomen itärannikolla tuotetaan uusia elämyksiä ja palveluita matkailijoille, uusia tuotteita teollisuuteen ja pelialalle, uutta energiaa sekä lähiruokaa. Rajapintojen osaamisessa on voimaa, tervetuloa miljardien mahdollisuuksien äärelle. Meissä on särmää! 

/OTA YHTEYTTÄ

/TIETOSUOJA

/EVÄSTEET