Kiitokset seudun strategisen yleiskaavan luonnosta koskeneesta palautteesta!

Kiitokset palautteesta koskien Kotkan-Haminan seudun strategista yleiskaavan luonnosta, jonka virallinen nähtävilläoloaika oli 8.5.2017 asti.

Lausunnot ja mielipiteet huomioidaan yleiskaavan jatkovalmistelussa, ja kaava etenee kohden seuraava vaihetta (ks. ehdotusvaihe). Luonnoksen aineisto löytyy edelleen tästä kohdasta.

Seuraavan vaiheen lopputuloksena on ehdotus seudullisesta yleiskaavasta. Poliittisen päätöksenteon jälkeen ehdotus asetetaan julkisesti nähtäville. Tämän toisen nähtävilläolon aikana kaavasta pyydetään uudestaan lausuntoja ja lisäksi kaikilla osallisilla on mahdollisuus muistutuksen jättämiseen.

Suunnittelutyöstä voi olla koko valmisteluajan edelleen yhteydessä kaavan valmistelun yhteyshenkilöihin kussakin kunnassa, ks. yhteystiedot

 

 

Мы находимся на грани перемен. Жизнь вблизи границы делает нас современными первопроходцами во всем. Мы движемся вперед под свежим морским ветром. Гордые нашим доблестным наследием. Готовые упорно работать до наступления лучших времен. Неспокойные, как мелодия джаза, мы не стоим на месте и никогда не остановимся. Наша история уходит корнями в вековые традиции. Мы в долгу перед ежедневным подвигом простых моряков, докеров, контрабандистов, строителей и рабочих, которые сформировали самобытный характер региона и его жителей. Наша природная неуемность заставляет нас постоянно развиваться. Потому что мы первобытны по своей натуре! 

/Cвяжитесь с нами
/Подпишитесь на новости (по-фински)