Kotkan-Haminan seudun strategisen yleiskaavan ehdotus nähtävillä 29.3. - 30.4.2018

Seutuvaltuusto hyväksyi seudun strategisen yleiskaavan ehdotuksen kuntien käsiteltäväksi 8.12.2017, ja helmi-maaliskuussa 2018 kuntien kaavoitusta valmistelevat elimet hyväksyivät ehdotuksen julkistamisen palautetta varten.

Kaavan tavoitteena on maankäytön, asumisen ja liikenteen seututason kysymysten ratkaisu ja kehityksen ohjaaminen, tähtäimenä vuosi 2040. Kukin kunta asettaa kaavan nähtäville ja hyväksyy strategisen yleiskaavan oman alueensa osalta.

Yleiskaavaehdotus on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 65 § mukaisesti nähtävänä seudun kunnissa ja tällä www.khyleiskaava.fi -sivulla. Osallisilla on maankäyttö- ja rakennusasetuksen 19 §:n mukaisesti oikeus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta. Muistutukset tulee lähettää viimeistään 30.4.2018 kyseessä olevan kunnan kirjaamoon. Kirjaamoon jätetty muistutus otsikoidaan ”Strategisen yleiskaavan ehdotus”. Kunnissa järjestettävistä yleisötilaisuuksista tiedotetaan erikseen.

Tiedote 27.3.2018Suomeen kaivataan lisää Kotkan-Haminan tyyppisiä edelläkävijöitä - Seudun kuntien strategisen yleiskaavan esitys valmistui

Ehdotusvaiheen kaava-aineisto (pdf-tiedostoina):

huom: salli tarvittaessa uuden ikkunan avautuminen hiiren valikolla

Kaavakartta sekä kaavamerkinnät ja -määräykset

Kaavakartan lukemista helpottava epävirallinen kaavakartan osasuurennos (1:40 000) keskeiseltä kaupunkialueelta  

Kaavaselostus

Kaavaselostuksen liite 1: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kaavaselostuksen liite 2: Rantarataselvitys

Kaavaselostuksen liite 3: Elinkeinoelämän näkökulma yleiskaavaluonnokseen

Kaavaselostuksen liite 4: Kotkan-Haminan seudun energiavahvuuksien ja -lähtökohtien huomiointi

Kaavaselostuksen liite 5: Natura-alueet

Kaavaselostuksen liite 6: Kokonaissuunnitelma

Kaavaselostuksen liite 7: Toteuttamisohjelma

Kaavaselostuksen liite 8: Viranomaisneuvottelut

 

 

 

Förslaget om Kotka-Fredrikshamn traktens generalplanen är till påseende enligt § 65 markanvändnings- och bygglagen (MBL) i traktens kommuner och på den här internetsidan www.khyleiskaava.fi från 29 mars till 30 april 2018

pdf-filer:

Plankarta, planteckninarna och bestämmelser

Beskrivning

Bilaga 1 av beskrivning:Program för deltagande och bedömning (PDB)

Bilaga 2 av beskrivning: Kustbaneutredning

Bilaga 3 av beskrivning: Näringslivets synvinkel

Bilaga 4 av beskrivning: Beaktande Kotka-Fredriskhamnregionens styrkor och utgangspunker inom energi i regionens strategisk generalplan

Bilaga 5 av beskrivning: Natura områder

Bilaga 6 av beskrivning: Helhetsplan

Bilaga 7 av beskrivning: Program för genomförande

Bilaga 8 av beskrivning: Myndighet förhandlingarna

 

Yhteystiedot:

Kotkan kaupunki

Nähtävillä: Kotkan kaupungintalon kaupunkisuunnittelussa, Kustaankatu 2, 4. krs.

Muistutukset: Kotkan kaupunki, kirjaamo, PL 205, 48101 KOTKA, kirjaamo@kotka.fi

 

Haminan kaupunki

Nähtävillä: Haminan kaupungintalon asiakaspalvelu: Puistokatu 2.

Muistutukset: Haminan kaupunki, kirjaamo, PL 70, 49401 HAMINA, kirjaamo@hamina.fi

Pyhtään kunta

Nähtävillä: Pyhtään kunnanvirasto: Siltakyläntie 175.

Muistutukset: Pyhtään kunta, kirjaamo, Siltakyläntie 175, 49220 SILTAKYLÄ, kirjaamo@pyhtaa.fi

 

Virolahden ja Miehikkälän kunnat

Nähtävillä: Virolahden kunnan tekninen toimisto: Opintie 2B ja ja Miehikkälän kunnantalo, os. Keskustie 4A.

Muistutukset: Virolahden kunta, kirjaamo, PL 14, 49900 VIROLAHTI, kirjaamo@virolahti.fi

 

Kontaktuppgifter:

Pyttis kommun, Till påseende: Pyttis kommunbyrå: Brobyvägen 175. Anmärkningar: Pyttis kommun, registratorskontor, Brobyvägen 175, 49220 BROBY, kirjaamo@pyhtaa.fi

 

Lisätietoja:

Kotkan kaupunki/Pauli Korkiakoski

p. 040 620 8620, pauli.korkiakoski@kotka.fi

Haminan kaupunki/Vesa Pohjola

p. 040 556 4260, vesa.pohjola@hamina.fi

Pyhtään kunta/Pirjo Kopra

p. 040 832 1321, pirjo.kopra@pyhtaa.fi

Virolahden ja Miehikkälän kunnat/Markku Uski

p. 050 389 2150, markku.uski@virolahti.fi

Cursor Oy/Toomas Lybeck

p. 040 190 2571, toomas.lybeck@cursor.fi

 

Tilläggsinformation: Pyttis kommun/Pirjo Kopra, tel. 040 832 1321, pirjo.kopra@pyhtaa.fi

 

Мы находимся на грани перемен. Жизнь вблизи границы делает нас современными первопроходцами во всем. Мы движемся вперед под свежим морским ветром. Гордые нашим доблестным наследием. Готовые упорно работать до наступления лучших времен. Неспокойные, как мелодия джаза, мы не стоим на месте и никогда не остановимся. Наша история уходит корнями в вековые традиции. Мы в долгу перед ежедневным подвигом простых моряков, докеров, контрабандистов, строителей и рабочих, которые сформировали самобытный характер региона и его жителей. Наша природная неуемность заставляет нас постоянно развиваться. Потому что мы первобытны по своей натуре! 

/Cвяжитесь с нами
/Подпишитесь на новости (по-фински)