”Livable and lovable” – kaupunki ei ole vain paikka asua

Kaupunkien on pystyttävä tarjoamaan merkityksiä ihmisten elämälle. Ei riitä, että he ovat pelkkiä kaupungin asukkaita. Vain selkeät merkitykset tekevät kaupungeista ja seuduista elinvoimaisia. Ainoastaan merkityksellinen elämän sisältö voi estää ihmisiä muuttamasta toisiin kaupunkeihin uusien mahdollisuuksien perässä. Kanadassa toimivan Queens´s University –yliopiston tutkimusten perusteella elinvoima muodostuu mm. ”yhteiskunnallisesta tilasta”, osaajista ja taloudellisesta dynaamisuudesta sekä paikallisten päätöstentekijöiden sitoutumisesta kehitykseen.

”Yhteiskunnallinen tila” mahdollistaa sellaisten verkostojen toiminnan, jotka tuottavat innovaatioita taloudellisen ja kulttuurisen kehityksen tueksi. Dynaaminen talous puolestaan ammentaa voimaa kaupungeista löytyvien yrittäjien kriittisestä massasta, ihmisten luovuudesta ja liiketoiminnan monipuolisuudesta. Päätöstentekijöiltä vaaditaan kokonaisnäkemystä kehityksen vaatimuksista ja halua tukea innovaatioita niin talouden kuin kulttuurin saroilla.

Jotta edellä mainitut elinvoiman vaatimukset voivat täyttyvä, kaupunkien ja seutujen on oltava myös inspiroivia. Niiden on pystyttävä välittämään ulkomaailmalle selkeä ja todenmukainen viesti rikkaasta identiteetistä sekä historiasta. Lisäksi kaupunkien on pystyttävä hyödyntämään oma maantieteellinen sijaintinsa yhteisöllisyyden voimavarana. Elinvoimaa ei voi rakentaa pelkillä poliittisesti motivoiduilla lyhyiden aikavälien päätöksillä, vaan elinvoima syntyy pitkäaikaisesta toimintakulttuurista ja kaupunkien sekä seutujen yleisestä ilmapiiristä.

Jos elinvoima näyttäytyy vaikeasti saavutettavalta ja monimutkaiselta tavoitteelta niin rakastettavuus saattaa sen sijaan syntyä jostakin hyvin yksinkertaisesta. For the Love of Cities –kirjan kirjoittaja Peter Kageyama uskoo, että ihmiset haluavat kaupungeilta jotakin muuta kuin parkkipaikkoja ja paikattuja asfalttiteitä.

”Joskus tarvitaan henkilö, joka on valmis irrottautumaan järjestelmän kahleista ja tekemään jotakin, jota kaikkien tiedetään haluavan”, kertoo Kageyama. Se ”jokin” saattaa olla koirapuisto, uusia istutuksia sopivassa paikassa, seinämaalaus tai vaikka asukasyhteisön siivoustalkoot, joista on tehty hauska yleisötapahtuma jollakin vetävällä teemalla.

Kirjassaan Kageyama todistaa vakuuttavasti, että ilman tunteisiin vetoavia positiivisia merkityksiä kaupungit eivät pysty kasvattamaan vetovoimaansa.

 

Toomas Lybeck

Kirjoittaja on Cursor Oy:n yhteyspäällikkö

Add new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
11 + 9 =

Мы находимся на грани перемен. Жизнь вблизи границы делает нас современными первопроходцами во всем. Мы движемся вперед под свежим морским ветром. Гордые нашим доблестным наследием. Готовые упорно работать до наступления лучших времен. Неспокойные, как мелодия джаза, мы не стоим на месте и никогда не остановимся. Наша история уходит корнями в вековые традиции. Мы в долгу перед ежедневным подвигом простых моряков, докеров, контрабандистов, строителей и рабочих, которые сформировали самобытный характер региона и его жителей. Наша природная неуемность заставляет нас постоянно развиваться. Потому что мы первобытны по своей натуре! 

/Cвяжитесь с нами
/Подпишитесь на новости (по-фински)