Pyöräilyllä vetovoimaa seudulle

Pyöräily on kovassa nousussa Suomessa, ja se on keskeinen osa kestävää liikettä. Kestävän liikenteen - lähinnä juna- ja linja-autoliikenne, pyöräily sekä kävely - edistäminen maankäytön yleissuunnittelun keinoin on nyt käynnissä olevan seudun strategisen yleiskaavoituksen yksi tehtävä.

Vaikka moni tiedostaa pyöräilyn terveys- ja ympäristöhyötyjä, paras motivoija pyörän valintaan on se, että pyöräily on myös ajan ja helppouden osalta kilpailukykyinen vaihtoehto autoiluun verrattuna. Tässä on tärkeä rooli niin reitistön yleisemmällä suunnittelulla kuin pienilläkin yksityiskohdilla. Yleiskaavassa tullaan ottamaan kantaa mm. seudullisesti merkittäviin pyöräreitteihin.

Asiaan liittyy toki monia muitakin teemoja, kuten pyörien pysäköinnin edistäminen seudun liikennejärjestelmässä osana matkaketjuja. Seudullammehan on monia alueita, joissa ihmisiä asuu 1  - 2 km päässä tärkeistä julkisen liikenteen pysäkeistä - niin seudullisen liikenteen kuin nopeiden pk-suunnan bussiyhteyksien osalta.

Seudullisessa suunnittelussa yksi avaintekijöitä on edistää seutumme houkuttelevuutta ja vetovoimaa. Pyöräilyn merkitys on nousussa myös vetovoiman kannalta etenkin keskustojen kautta; nuorten ja nuorten aikuisten osalta kiinnostus keskustoja kohtaan on kasvamassa, ja toisaalta etenkin juuri nuoret kaipaavat helppoutta pyörällä liikkumiseen keskustoissa. Pyöräily on esillä myös seudun ensimmäisessä seutureportterivideossa.

Yksi uusi avaus seutumme pyöräilykeskustelussa oli Kotkassa 11.5.2016 järjestetty koko päivän pyöräilytapahtuma. Aamupäivällä pyöräilyasioita käytiin läpi kaupungin suunnittelijoiden ja teknisen toimen asiantuntijoiden, liikenneturva-toimijoiden, pyöräilyseurojen ja muiden pyöräilyyn liittyvien tahojen kesken.  Iltapäivällä puolestaan järjestettiin monipuolinen yleisötilaisuus pyöräilyyn liittyen. Iltapäivän tilaisuudessa kartoitettiin myös pyöräilijöiden lempimaisemia pyöräreiteiltään. Vesistömaisemat olivat tuossa silmiinpistävästi esillä. Siinä on yksi seutumme vahvuus, eli meillä voi olla reittejä hienojen vesistömaisemien äärellä.

Kuvassa kirjoittaja on Kotkan Hovinsaarta ja keskustaa yhdistävällä pyöräreitillä, joka on Kymenlaakson liikennestrategiaa varten tehdyn pyöräilyvirtojen mallinnuksen perusteella yksi Kotkan vilkkaiten käytetyistä pyöräreiteistä (yli 300 pyöräilijää / arkipäivä). Kyseisen yhteyden rantamaisema nousi esille myös yhtenä pyöräilyreittiemme hienoimmista.

Pyöräilyn edistämisen saralla on seudullamme menossa myös muita asioita. Tänä keväänä Cursor julkaisi Kotkan-Haminan seudun retkipyöräreittikartan – lisätietoa tästä ja muuta pyöräilyyn liittyvää asiaa löytyy sivustolta www.kaakko135.fi/pyoraily

Pistetään pyörät pyörimään ja kehitetään seutua yhdessä myös pyöräilyn kannalta!

http://www.cursor.fi/fi/cursor/tulevia-tapahtumia-ja-koulutuksia/pinnat-tiukalla-pyorailytapahtuma

https://www.youtube.com/watch?v=lC-cxdT0oWM

Esa Partanen, asiantuntija, Cursor Oy

Kirjoittaja ei omista autoa, ja pyöräilee noin 1 000 – 2 000 km vuodessa

 

Add new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
4 + 10 =

Мы находимся на грани перемен. Жизнь вблизи границы делает нас современными первопроходцами во всем. Мы движемся вперед под свежим морским ветром. Гордые нашим доблестным наследием. Готовые упорно работать до наступления лучших времен. Неспокойные, как мелодия джаза, мы не стоим на месте и никогда не остановимся. Наша история уходит корнями в вековые традиции. Мы в долгу перед ежедневным подвигом простых моряков, докеров, контрабандистов, строителей и рабочих, которые сформировали самобытный характер региона и его жителей. Наша природная неуемность заставляет нас постоянно развиваться. Потому что мы первобытны по своей натуре! 

/Cвяжитесь с нами
/Подпишитесь на новости (по-фински)