Seutuvaltuusto hyväksyi ehdotuksen Strategisen yleiskaavan linjaratkaisusta

Tiistaina 7. kesäkuuta 2016 Kotkan-Haminan seudun Seutuvaltuusto hyväksyi Strategisen yleiskaavan linjaratkaisuehdotuksen. Linjaratkaisussa määritellään ne periaatteet, joiden pohjalta seudun strategisen yleiskaavan luonnos tehdään syksyllä 2016. Periaatteet ja linjaukset on tehty kohden seudun vetovoiman ja kilpailukyvyn kasvattamista.

Linjaratkaisuehdotus koostuu asumisen ja palvelujen kokonaisuudesta, joka pääsääntöisesti vahvistaa seudun vetovoimaa ja elinkeinoelämän kokonaisuudesta, joka edistää kilpailukykyä. Lisäksi ehdotus huomioi yhdyskuntarakenteen sekä liikkumisen kokonaisuuden, joka pitää sisällään muun muassa energiatehokkuuden, globaalit muutostrendit ja väestönkasvuun varautumisen.

Seudun tuore elinkeinostrategian päivitys ja Strategisen yleiskaavan linjaratkaisu katsovat seudun tulevaisuutta yhtenevästi. Molemmissa tähdennetään, että rohkeat kokeilut, seudun profiilin nostaminen ja uudistuminen ovat menestyksen avaimia. Siksi meidän on haastettava nykyiset ajattelu- ja toimintamallit.

Itse strategisen yleiskaavan linjaratkaisu löytyy materiaalit-sivustolta sekä suoraan tästä.

Мы находимся на грани перемен. Жизнь вблизи границы делает нас современными первопроходцами во всем. Мы движемся вперед под свежим морским ветром. Гордые нашим доблестным наследием. Готовые упорно работать до наступления лучших времен. Неспокойные, как мелодия джаза, мы не стоим на месте и никогда не остановимся. Наша история уходит корнями в вековые традиции. Мы в долгу перед ежедневным подвигом простых моряков, докеров, контрабандистов, строителей и рабочих, которые сформировали самобытный характер региона и его жителей. Наша природная неуемность заставляет нас постоянно развиваться. Потому что мы первобытны по своей натуре! 

/Cвяжитесь с нами
/Подпишитесь на новости (по-фински)